Art. 955

Violenta in contra celui ce s-a obligat este cauza de nulitate, chiar cand este exercitata de alta persoana decat aceea in folosul carei s-a facut conventia.

↑ Sus

Loading

Art. 956

Este violenta totdeauna cand, spre a face pe o persoana a contracta, i s-a insuflat temerea, rationabila dupa dansa, ca va fi expusa persoana sau averea sa unui rau considerabil si prezent.
Se tine cont in aceasta materie de etate, de sex si de conditia persoanelor.

↑ Sus

Loading

Art. 957

Violenta este cauza de nulitate a conventiei si cand s-a exercitat asupra sotului sau a sotiei, asupra descendentilor si ascendentilor.

↑ Sus

Loading

Art. 958

Simpla temere reverentiara, fara violenta, nu poate anula conventia.

↑ Sus

Loading

Art. 959

Conventia nu poate fi atacata pentru cauza de violenta daca, dupa incetarea violentei, conventia s-a aprobat, expres sau tacit, sau daca a trecut timpul defipt de lege pentru restitutiune*).
_________________
*) Pentru exercitarea dreptului la actiunea in anulare.

_____________
Cu privire la prescriptia dreptului la actiunea in anulare, a se vedea nota 1 de la art. 1900.

↑ Sus

Loading

Art. 960

Dolul este o cauza de nulitate a conventiei cand mijloacele viclene, intrebuintate de una din parti, sunt astfel, incat este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte n-ar fi contractat.
Dolul nu se presupune.

↑ Sus

Loading

Art. 961

Conventia facuta prin eroare, violenta sau dol, nu este nula de drept, ci da loc numai actiunii de nulitate.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 3 - Despre obiectul conventiilor

Art. 962

Obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obliga.

↑ Sus

Loading

Art. 963

Numai lucrurile ce sunt in comert*) pot fi obiectul unui contract.
__________________
*) In circuitul civil.

↑ Sus

Loading

«–  « 35 3637 38 39 »  –»
Sumar: